Общи условия

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако нe приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "Ню Реа" ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина rea.bg.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на rea.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра rea.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Нашият екип полага усилия информацията, достъпна в този сайт, да бъде съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че бъдат установени несъотвествия, неактуалност или незаконосъобразност на публикуваното съдържание, молим да бъдем уведомени своевременно. Като автор "Ню Реа" ЕООД запазва пълното право върху информацията и възможността тя да бъде редактирана по всяко време с цел запазване на нейната актуалност.

Правила за използване на сайта

"Ню Реа" ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), в качеството си на администратор, създател и собственик на интернет сайта rea.bg е българско дружество с ЕИК: 202184729, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 179, ет. 3, ап. 5, е-майл: info@rea.bg.

Платформата, чрез която функционира тази интернет страница, дизайнът и цялата информация, достъпна в сайта, са обект на авторско право. Доставчикът Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава информацията, елементите от дизайна и материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, възпроизвеждави, превеждани, пренасяни, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел без писмено съгласие от "Ню Реа" ЕООД. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на rea.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така rea.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. rea.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като rea.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

rea.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети и вреди, вкл., но не само вреди от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо rea.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай че вследствие на използването на този Сайт или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

rea.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до rea.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. rea.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. rea.bg не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. rea.bg си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на rea.bg и съобразно тези условия. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

rea.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, rea.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени се извършва по следния начин : с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец от обявяването й, а при условия по чл.66, ал.2 от ЗЗП – за не повече от 6 месеца.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, съответно са притежание на техните собственици.

Общи бележки

rea.bg управлява този Сайт от офиса си в Бургас, България. rea.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. rea.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от rea.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Отказ от стоката

Съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите, Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаването на същите, без да има нужда да посочвате конкретна причина или да претърпите каквато и да е била отговорност.

В този случай можете да попълните приложения към настоящите общи условия формуляр (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4) Гореописаното право на отказ може да се упражни в случай, че стоките не са използвани по никакъв начин, не е нарушавана целостта на опаковката им, както и вида, в който са получени, като правото на отказ се упражнява при условията по чл.55 от ЗЗП. За всякакви възникнали разходи, предизвикани от евентуалната употреба на получените стоки, отговаря потребителя.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

При упражнено право на отказ Доставчикът се задължава да възстанови цялата сума на стоките, включително и сумите за първоначалната доставка на съшите в 14-дневен срок от получаване на съобщението за отказа. Разходите за връщане на стоките се поемат от потребителя.

За стоки, за които не може да бъде упражнено право на отказ от договора (поради естеството на самите стоки, тяхното предназначение, както и при всички други обстоятелства съгласно чл.57 от ЗЗП) това обстоятелство е посочено до съответната стока.

При упражнено право на отказ, когато върнатите стоки са използвани, нарушена е целостта на опаковката им или вида, в който са получени, потребителят заплаща за своя сметка средствата, необходими за привеждане на стоките в добър търговски вид (почистване, отремонтирвне идр.) В този случай търговецът може да удържи от сумата, подлежаща на възстановяване, средствата, които е заплатил за привеждане на стоките в добър търговски вид.

Връщане/Поправка на стоката

При несъответствие на потребителската стока с характеристиките, посочени в страницата, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Потребителят има 2-месечен срок за упражняване на гореописаното право на рекламация от момента на установяването на несъответствието с договореното, но не повече от 2 години от доставката на стоката.

Алтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате възможност :

Условия за препратки към този Web сайт

Сайт с препратка към rea.bg трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на rea.bg, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на rea.bg;
не трябва да посочва неявно, че rea.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на rea.bg
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Решаване на правни спорове

При наличие на обстоятелства, които пораждат съмнение, че Вашите потребителски права биват нарушени Вие може да се сезирате Комисията за защита на потребителите чрез подаване на сигнал.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Последна актуализация: Декември 2018

Обади се
Viber чат