Алтернативно решаване на спорове

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате т.нар. Алтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате възможност :

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да се опитате да постигнете извънсъдебно уреждане на спора. Можете да използвате сайта, само ако живеете в ЕС и търговеца е установен в ЕС. В някои страни можете също да използвате този сайт, ако сте търговец и искате да подадете жалба срещу потребител във връзка с продукт или услуга, които сте продали онлайн. Втората Ви възможност е да се обърнете към помирителните комисии на територията на РБългария, като посетите Сайта на комисията за защита на потребителите (КЗП) от тук.

Обади се
Viber чат